Het OMNIUM; herstellen, presteren, fit zijn

(GLI)Gecombineerde Lifestyle Interventie/ coaching

Gecombineerde leefstijlinterventie

Een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) is een programma dat patiënten helpt om de leefstijl te veranderen. Patiënten krijgen twee jaar lang hulp bij gezond eten en meer bewegen. Ook helpt het programma hen de gezonde leefstijl vol te houden.

Wie komt in aanmerking?

Patiënten komen in aanmerking voor de GLI wanneer ze:

  • een BMI hebben vanaf 25 én een verhoogd risico op hart- en vaatziekten of een verhoogd risico op diabetes 2
  • een BMI hebben vanaf 30*
  • 18 jaar of ouder zijn**

*Zie voor een gematigd verhoogd gewichtsgerelateerd gezondheidsrisico (GGR) de pagina van de NZa. De GGR is gebaseerd op de Zorgstandaard obesitas van PON)

**De huisarts kan op basis van de toelichting op de beleidsregel GLI een uitzondering maken voor jeugdigen vanaf 16 jaar die een matig verhoogd GGR hebben. 

Begeleiding

De huisarts verwijst de patiënt door naar de leefstijlcoach. Afhankelijk van het soort interventie zijn er verschillende professionals die de patiënt gaan begeleiden. Dat kan alleen een leefstijlcoach zijn, of in combinatie met een diëtist en/of een fysiotherapeut. De patiënt begint met een intake bij de leefstijlcoach en daarna worden de jaren opgebouwd in een behandelfase en een onderhoudsfase. Het programma duurt twee jaar. 

Bewegen

In overleg met de leefstijlcoach wordt iedere patiënt gemotiveerd om structureel te gaan bewegen. Afhankelijk van de interesse kunnen patiënten deelnemen aan bijvoorbeeld een wandelgroep, fitness, zwemmen of (opnieuw) lid worden van een vereniging. Een abonnement wordt niet vergoed vanuit de basisverzekering.

Leefstijlcoach

Patiënten worden het gehele traject begeleid door een leefstijlcoach. Check welke leefstijlcoach er in uw buurt werkzaam is door te zoeken op ‘Gecombineerde leefstijlinterventie’ via de Menzis Zorgvinder.

Zie ook de website van het RIVM Loket Gezond Leven voor de officiële verwijzing naar de inhoud van de programma’s.

Financiering

De GLI wordt vergoed vanuit de Basisverzekering en de GarantVerzorgd-verzekering. Bij deelname aan de GLI wordt het eigen risico niet aangesproken. Een eventueel sportabonnement betalen deelnemers zelf. 

Samenwerking Menzis en gemeenten

Er is een aantal gemeenten die samenwerken met Menzis om de GLI én het sporten te vergoeden voor mensen met een GarantVerzorgd-verzekering. Dit houdt in dat deze verzekerden de GLI vergoed krijgen vanuit hun Menzis-verzekering én dat de gemeente het sporten betaalt. Wilt u weten of uw gemeente ook meedoet? Vraag dit dan aan uw contactpersoon bij Menzis of stel uw vraag via het contactformulier

De gemeente bepaalt wie er in aanmerking komt voor de GLI. Hierbij kijken ze of deelnemers voldoen aan de volgende criteria:

  • ze hebben een GarantVerzorgd-verzekering van Menzis
  • ze hebben een minimuminkomen
  • ze zijn 18 jaar of ouder
  • ze voldoen aan de gestelde BMI-criteria (25 of hoger)
  • ze zijn gemotiveerd om twee jaar mee te doen met het programma

 

Schrijf je vandaag nog in en geniet van de voordelen van StudentArts:

Inschrijven